Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η ιστοσελίδα www.gshopathens.gr είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gshopathens.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (email/όνομα χρήστη/password) μόνο εφόσον και όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων
Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνσή σας (οδός/πόλη/ΤΚ) και ο τύπος παραστατικού (επιλογή μεταξύ απλής απόδειξης, ή τιμολογίου). Ταυτόχρονα, ζητάμε κάποια περαιτέρω στοιχεία (όπως επάγγελμα, αριθμό fax), τα οποία έχετε την δυνατότητα να μην τα παραχωρήσετε.

Δεδομένα παραστατικού
Στην περίπτωση που επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου, είναι αναγκαίο να μας παραχωρήσετε τα εξής στοιχεία: όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ και διεύθυνση της έδρας της εταιρείας.

Σύνδεσμοι
Το www.gshopathens.gr περιλαμβάνει links προς άλλα sites τα οποία ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.gshopathens.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των σελίδων τρίτων.

IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet -και στη συνέχεια στο www.gshopathens.gr- αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης -τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies χωρίζονται σε ‘μόνιμα’ και ‘session’: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο αφού έχετε τελειώσει την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων προς χρήση για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείται password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Tα session cookies σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:
Το www.gshopathens.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το www.gshopathens.gr διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπου αυτά παρέχονται από τον χρήστη για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς ή/και φορολογικούς.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.gshopathens.gr -και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα- είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, email, κλπ.).
Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου του www.gshopathens.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gshopathens.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.